Do roku 1933...
...możemy udokumentować historię naszego małego raju. Wtedy to Carl Grygo, który prowadził tu ze swoją rodziną tartak,wybudował jeszcze dziś stojący dom. Służył on jako środek życia niemieckiej rodziny aż do 1944r., która to pod koniec II wojny światowej musiała powrócić do Niemiec. W późniejszych latach teren ten służył jako skład materiałów urzędu dróg i mostów w Ełku.

W 1996 r. przejęliśmy –Joanna i Heinz Grundel- po części mocno zaniedbaną działkę i dom i rozpoczęliśmy ich uporządkowywanie i renowację.